Meerdere examenmomenten te duur, dus geschrapt

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW zet een streep door de pilot met meerdere examenmomenten in het voortgezet onderwijs. Het is op zich wel goed om meerdere examenmomenten te hebben, maar het is te omslachtig en te duur. Dat meldt Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer. Lees verder

Er is sinds drie jaar op een aantal vo-scholen proefgedraaid met een extra examenmoment in januari. Dat levert volgens OCW meerwaarde op. ‘Vooral leerlingen die in het voorgaande schooljaar het eindexamen niet gehaald hebben, boeken een halfjaar winst met de examens in januari’, zo staat in de brief van Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer.

Elk voordeel heb…
De staatssecretaris ziet in dat ze op verschillende vlakken wordt geconfronteerd met de Wet van Cruijff. Het voordeel van de pilot weegt volgens haar niet op tegen een reeks nadelen. Zo vraagt ze zich af waar ze de enkele duizenden examinatoren vandaan haalt die nodig zijn als er in het voortgezet onderwijs een extra examenmoment zou komen. Dat zou voor de IB-groep ‘een enorme administratieve belasting’ zijn. Ook het regelen van enkele landelijke centrale afnameplaatsen en de bemensing ervan wordt gezien als een te groot probleem.

Daarnaast ontstaan er problemen met de geheimhouding van examens. Er zouden daarom twee keer zoveel centrale examens moeten komen dan nu. Daar zijn volgens het College voor Examens te weinig bekwame examenmakers voor. Ook bij het Cito zou er fors meer personeel moeten komen, wat als een onhaalbare kaart wordt gezien.

Te hoge werkdruk
Het is volgens Van Bijsterveldt ook niet mogelijk om de scholen zelf het extra examenmoment te laten organiseren, omdat dit tot extra werkdruk onder docenten zou leiden. Andere problemen zijn aanpassing van automatiseringsprogramma’s bij de IB-groep en een andere opleidingsstructuur van het hoger beroeps- en universitair onderwijs. Alles bij elkaar zou dit per jaar bijna 50 miljoen euro extra gaan kosten. Dat geld is er volgens Van Bijsterveldt niet en daarom wordt er een punt gezet achter de pilot.

Vo-scholen die aan de pilot meerdere examenmomenten hebben meegedaan, kunnen daar tot en met september 2011 mee doorgaan, omdat ze anders ten aanzien van hun leerlingen niet aan gewekte verwachtingen kunnen voldoen.

De brief van Van Bijsterveldt staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen