Meerjarenbegroting 2010 en later

Senior beleidsadviseur Bé Keizer van VOS/ABB benadrukt in een uitgebreide toelichting het belang van een goede meerjarenbegroting. Lees verder

Hij gaat onder meer in op de effecten van het Actieplan LeerKracht, verscheidene mutaties (waaronder hogere pensioenpremies en de verlaging van de premie voor het Vervangingsfonds) en de gevolgen van de reeds doorgevoerde bezuiniging op het budget B&M en de zeer reële kans dat er nog meer bezuinigd zal gaan worden.

De toelichting kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen