Meerjarenbegroting: FPE-model 2008

Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting volgens het FPE-model voor 2008 en volgende jaren is gereed. Het staat in de rechterkolom van dit bericht. Lees verder

In het model zijn de nieuwe gegevens van de Londo-bekostiging voor 2008 verwerkt. In het model zijn op aanwijzingen van gebruikers enkele verbeteringen aangebracht. Het betreft met name de mogelijkheid nu ook de bekostiging van de rugzakjes te verwerken. Ook zijn de laatste gegevens omtrent de gewichtenregeling in het model opgenomen.

Het model is iets meer toegespitst op de weergave naar kalenderjaar in de begroting, al zijn de gegevens per onderdeel ook naar schooljaar geordend. Ook is tegemoetgekomen aan de wens om per school een balans weer te kunnen geven.

De gegevens van het personeel kunnen nu voor twee schooljaren worden opgenomen, waardoor mutaties voor het komende schooljaar alvast kunnen worden verwerkt. Dit was ook een wens uit het gebruikersoverleg. Het model heeft een uitgebreide toelichting.

De nieuwe CAO PO zal naar verwachting leiden tot bijstelling van de bedragen in het werkblad Tabellen, maar de inschatting is dat u deze wijzigingen zonder veel problemen zelf kunt aanbrengen. Overigens zullen de bijgestelde bedragen uw begroting nauwelijks verstoren: een hogere GPL leidt tot hogere uitgaven èn inkomsten, die elkaar goed in evenwicht zullen houden.

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl; Geke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl; Cor Slok, 06-13463678, cjslok@corslok.nl; Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl