Meerjarenbegroting FPE SBO 2008 (b)

Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting voor de SBO op basis van het FPE−model is gereed. Het instrument heeft een werkblad waarin op puntige wijze nadere uitleg wordt gegeven bij het werken met dit instrument. Lees verder

U kunt het instrument MJB FPE SBO 2008 vs b.xls downloaden onder artikel info.

Ook is weer het sommatiemodel FPE beschikbaar dat op eenvoudige wijze de kerngegevens van de scholen PO en van het eventueel aanwezige bestuurskantoor sommeert.

Dat sommatiemodel staat ook in deze map.

Let op: Om bestanden uit de Toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘bestanden’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Bijlagen