Meerjarenbegroting FPE SBO 2010

Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting van een SBO op basis van het FPE−model voor 2010 en latere jaren is gereed en bijgesteld als versie 29sept09. Lees verder

Het instrument heeft een werkblad waarin op puntige wijze nadere uitleg wordt gegeven bij het werken met dit instrument. U kunt het instrument MJB FPE SBO 2010 vs 29sept09.xls downloaden onder artikel info.

Er is in de rechterkolom een document opgenomen waarin uiteen wordt gezet wat het FPE model voor het PO inhoudt en de achterliggende principes ervan.
Er is ook een sommatiemodel FPE, dat op eenvoudige wijze de kerngegevens van de scholen PO en van het eventueel aanwezige bestuurskantoor sommeert. Ook dit sommatiemodel vindt u ook in de rechterkolom.

Let op: Om bestanden uit de Toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bestanden’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl ; Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl

Bijlagen