Meerjarenbegroting GELD (V)SO 2010 (22jan10)

Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs op basis van het GELD−model voor 2010 en latere jaren is gereed en bijgesteld als versie 22jan10. Het instrument heeft een werkblad waarin op puntige … Lees verder

Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs op basis van het GELD−model voor 2010 en latere jaren is gereed en bijgesteld als versie 22jan10.
Het instrument heeft een werkblad waarin op puntige wijze nadere uitleg wordt gegeven bij het werken met dit instrument. U kunt het instrument MJB GELD (V)SO 2010 vs 22jan10.xls downloaden onder artikel info.

Er is nu ook een sommatiemodel GELD, dat op eenvoudige wijze de kerngegevens van de scholen PO en van het eventueel aanwezige bestuurskantoor sommeert. Ook dit sommatiemodel is te vinden in de rechterkolom.

Let op: Om bestanden uit de Toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bestanden’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl ; Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl

Bijlagen