Meerjarenbegroting GELD (V)SO 2011 (18okt2010)

Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs op basis van het GELD−model voor 2011 en latere jaren is gereed en beschikbaar als versie 18okt2010. Lees verder

Het instrument heeft een werkblad waarin op puntige wijze nadere uitleg wordt gegeven bij het werken met dit instrument. U kunt het instrument MJB GELD (V)SO 2011 vs 18okt2010.xls hiernaast aan de rechterkant downloaden.

Er is nu ook een sommatiemodel GELD, dat op eenvoudige wijze de kerngegevens van de scholen PO en van het eventueel aanwezige bestuurskantoor sommeert. Ook dit sommatiemodel is te vinden aan de rechterkant.

Voor nadere info:
Geke Lexmond, e-mail: glexmond@vosabb.nl of tel.: 06-20516610

Bijlagen