meerjarenbegroting samenwerkingsverband wsns

Het instument SWV WSNS is ingrijpend bijgesteld als gevolg van de komende invoering van passend onderwijs. Daardoor wordt bij wet het verband opgeheven terwijl er nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden opgericht. Daarom ‘stopt’ het instrument bij 31 juli 2013 en … Lees verder

Het instument SWV WSNS is ingrijpend bijgesteld als gevolg van de komende invoering van passend onderwijs. Daardoor wordt bij wet het verband opgeheven terwijl er nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden opgericht. Daarom ‘stopt’ het instrument bij 31 juli 2013 en is een werkblad toegevoegd waarin de verdeling van het batig saldo kan worden berekend. 

Binnenkort komt de PO-raad met een instrument voor de situatie vanaf 1 augustus 2013. 

Bijlagen