Meerjarenbegroting VO 2009 (a)

Met dit instrument kan elke school voor voortgezet onderwijs een complete financiële meerjarenbegroting maken, inclusief exploitatiebegroting en balans. Lees verder

Na invoer van de vereiste leerlinggegevens genereert het instrument de complete bekostiging, ook die van de leerlinggebonden financiering (rugzakken). Tevens zijn de aanvullende bekostigingsregelingen, indien enigszins mogelijk, geautomatiseerd. Op grond van de personele gegevens, de opgave van de materiële lasten, de meerjarenonderhoudsplanning en het meerjareninvesteringsplan wordt vervolgens de begroting compleet gemaakt.

Het instrument genereert tal van kengetallen en geeft die ook grafisch weer met het oog op de presentatie.

Het instrument is gemaakt voor het schooljaar 2008-2009 en de jaren daarna, met de vastgestelde bedragen voor de betreffende jaren, zoals die sinds begin februari 2009 bekend zijn. Eventuele latere wijzigingen van bedragen kunnen door de gebruiker zelf worden aangepast.

Bij het instrument zit in een afzonderlijk werkblad een korte handleiding.

Informatie: Henk Jan Biegel, 06-22939665, hjbiegel@vosabb.nl of Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen