Meerjarenbegroting VO 2011 (12 maart 2011)

Met dit instrument kan elke school voor VO een complete financiële meerjarenbegroting maken, inclusief raming ontwikkeling balans. Lees verder

LET OP: DIT INSTRUMENT IS ALLEEN TE DOWNLOADEN VOOR LEDEN VAN VOS/ABB. Klik hier om in te loggen met uw gebruikersgegevens.

Met dit instrument kan elke school voor VO een complete financiële meerjarenbegroting maken, inclusief raming ontwikkeling balans.
De update van deze versie houdt in:
Wijzigingen t.o.v. versie 10 dec. 2010:

  • de bijstelling van de GPL 2011 (met name als gevolg van inkorting carrièrepatroon en functiemix) is verwerkt
  • de salaristabellen i.v.m. inkorting schalen leraren zijn aangepast vanaf 1 jan. 2011
  • de bedragen rugzakken zijn bijgesteld voor 11-12 en 12-13
  • de toekenning rugzakgelden is gestopt per 1 aug. 2012 (gelden gaan deels naar SWV VO)
  • inkorting schalen verwerkt in bepaling regelnummer

Na invoer van de vereiste leerlingengegevens genereert het instrument de complete bekostiging. De aanvullende bekostigingsregelingen zijn – indien enigszins mogelijk – geautomatiseerd. Op grond van de personele gegevens, de opgave van de materiële lasten, de meerjaren onderhoudsplanning en het meerjaren investeringsplan wordt vervolgens de begroting compleet gemaakt.
Het instrument genereert tal van kengetallen en geeft die ook grafisch weer met het oog op de presentatie. Ook de kapitalisatiefactor wordt berekend evenals de signaleringsgrenzen.

Het instrument is gemaakt voor het schooljaar 2011-2012 en de jaren daarna, met de vastgestelde bedragen voor de betreffende jaren, zoals die maart 2011 bekend zijn. Eventuele latere wijzigingen van bedragen kunnen door de gebruiker zelf worden aangepast.

Bij het instrument zit in een afzonderlijk werkblad een korte handleiding.

Informatie: Géke Lexmond, 06-20516610 glexmond@vosabb.nl of Bé Keizer, 06-22939674, be.keizer@wxs.nl