Meerjarenbegroting VO 2011 (19 augustus 2011)

Met dit instrument kan elke school voor VO een complete financiële meerjarenbegroting maken, inclusief raming ontwikkeling balans. Lees verder

Het instrument voor de meerjarenbegroting is alleen toegankelijk voor leden. Klik hier om in te loggen.

Wijzigingen t.o.v. versie 12 sept 2010:

 * De bedragen MI zijn met € 0,21 verlaagd i.v.m. directe bekostiging geschillencommissie WMS;

* In verband met de aangekondigde bezuiniging op de maatschappelijke stage is het bedrag per leerling t.o.v. 2010-2011 niet verhoogd, maar constant gehouden;

* Fout in werkblad Mat is hersteld: in rij 107 werd de dotatie groot onderhoud van één jaar eerder genomen;

* De verwijzing naar circulaires in het tabellenblad is geactualiseerd.

De huidige versie is aldus up to date.

Geen nadere informatie was verkrijgbaar over de te verwachten circulaire over de maatschappelijke stage en de circulaire over het kwaliteitsbeleid, zelfs niet over de verschijningsdatum. De bijstelling van de GPL in verband met het Convenant LeerKracht is ook nog niet bekend.

Na invoer van de vereiste leerlingengegevens genereert het instrument de complete bekostiging, ook die van de leerlinggebonden financiering (rugzakken). De aanvullende bekostigingsregelingen zijn – indien enigszins mogelijk – geautomatiseerd. Op grond van de personele gegevens, de opgave van de materiële lasten, de meerjarenonderhoudsplanning en het meerjareninvesteringsplan wordt vervolgens de begroting compleet gemaakt.

Het instrument genereert tal van kengetallen en geeft die ook grafisch weer met het oog op de presentatie. Ook de kapitalisatiefactor wordt berekend evenals de signaleringsgrenzen.

Het instrument is gemaakt voor het schooljaar 2011-2012 en de jaren daarna, met de vastgestelde bedragen voor de betreffende jaren, zoals die in augustus 2010 bekend werden. Eventuele latere wijzigingen van bedragen kunnen door de gebruiker zelf worden aangepast.

Bij het instrument zit in een afzonderlijk werkblad een korte handleiding.

Informatie, Geke Lexmond, 06-20516610, glexmond@vosabb.nl of Bé Keizer, 06-22939674, be.keizer@wxs.nl

Bijlagen