Meerjarenbegroting WSNS 2011

Dit is een instrument voor de berekening van de meerjarenbegroting samenwerkingsverband WSNS. Hiermee kunnen de berekeningen voor de inkomsten en uitgaven worden gemaakt en de (verplichte) overdrachten. Lees verder

Het instrument ‘MJB GELD SWV 2011’ kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen