Meerjarenonderhoud: ledenkorting Asset Facility Management

Leden van VOS/ABB krijgen op het gebied van beheer en onderhoud van gebouwen korting bij Asset Facility Management. VOS/ABB heeft een samenwerkingsovereenkomst met dit gerenommeerde adviesbureau. Lees verder

De korting: wanneer en hoeveel?
Leden van VOS/ABB krijgen korting als zij Asset opdracht geven voor het maken van een meerjarenonderhoudsplanning. Die korting bedraagt 8 procent. Ook leden die al met Asset werken, krijgen bij vervolgopdrachten deze korting.

Steun van een specialist: is dat nodig?
Het beheer van een schoolgebouw is zo ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar dat veel scholen daarvoor ondersteuning van een specialist zoeken. Een meerjarenplanning is een onmisbaar instrument voor goed gebouwenbeheer. Welke onderdelen hebben onderhoud nodig en op welke termijn? En wat gaat dat kosten? Een meerjarenplanning geeft inzicht.

Het aanbod van VOS/ABB en Asset
Voor het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan verricht Asset eerst een deskundige inspectie van het schoolgebouw. In de jaren daarna zorgt Asset voor periodieke bijstelling van het plan. Daarnaast kan Asset ook de begeleiding van de uit te voeren werkzaamheden op zich nemen. Door het contract van VOS/ABB met Asset, worden al deze werkzaamheden verricht tegen gereduceerd tarief.

Zie ook www.asset.nl.

In de rechterkolom hiernaast vindt u een uitvoerige folder over dit gezamenlijke aanbod van VOS/ABB en Asset Facility Management. 

Bijlagen