Meeste besturen steunen Actieplan Leerkracht

Een ruime meerderheid van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs heeft ingestemd met het Actieplan Leerkracht. Dat melden de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO), de PO-Raad en de VO-raad. Lees verder

Ruim 82 procent van de werkgevers in het primair onderwijs heeft door middel van een digitale stemming te kennen gegeven achter het Actieplan te staan. De WvPO en de PO-Raad hebben minister Ronald Plasterk hiervan op de hoogte gebracht.

De WvPO en de PO-Raad overleggen met de onderwijsvakorganisaties om de afspraken in het Actieplan uit te werken in de CAO PO. Dat moet uiterlijk op 1 januari 2009 zijn gebeurd. Dit betekent dat de CAO PO, die op 1 augustus zou aflopen, wordt verlengd tot 31 december 2008. 

Voortgezet onderwijs
De VO-raad meldt dat bestuurders en schoolleiders in het voortgezet onderwijs het van groot belang vinden om te investeren in een betere beloning voor docenten en meer hogere functies. De werkgeverskoepel benadrukt dat dit het onderwijs aantrekkelijker maakt voor huidig en toekomstig personeel en academisch opgeleide leerkrachten.

Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad: ‘Met de maatregelen uit het Actieplan Leerkracht maken we het werken in het onderwijs aantrekkelijker. Door het inkorten van de salarislijnen loopt de beloning weer in de pas met het bedrijfsleven.’

LD-functies
Scholen maken zich volgens de werkgeverskoepel wel zorgen dat de afspraken over het functiebouwwerk en het percentage LD-functies het ontwikkelen van eigen personeelsbeleid beperken.

Slagter: ‘Het realiseren van activerend en wervend personeelsbeleid is een hele uitdaging voor de sector. De VO-raad zal dit proces nauwlettend volgen en waar nodig de minister wijzen op problemen in de uitvoering van het Actieplan.’