Meeste ict-onderwijs op basisscholen

Leraren in het basisonderwijs gebruiken vaker de computer in hun lessen dan hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de ‘Vier in Balans Monitor 2007’ van Kennisnet Ict op school. Lees verder

Van de leerkrachten in het basisonderwijs gebruikt ongeveer 90 procent de computer bij lesactiviteiten. In het voortgezet onderwijs is dat maar de helft. Van hen heeft 11 procent zelfs nog nooit met de computer gewerkt. Managers in het voortgezet onderwijs verwachten dat in 2009 het aandeel vo-leraren dat de computer bij de lessen betrekt, zal zijn gegroeid tot 71 procent.

Uit het onderzoek van Kennisnet Ict op school blijkt verder dat de computer in het basisonderwijs vooral wordt gebruikt voor oefenprogramma’s en huiswerkopdrachten, terwijl leerlingen in het voortgezet onderwijs ict vooral gebruiken om informatie op te zoeken voor werkstukken. Van de leerlingen van 11 tot 15 jaar maakt 30 procent op school nooit gebruik van internet.

Knip en plak
Opmerkelijk is dat de meeste leraren het nog steeds niet in de gaten hebben als leerlingen voor werkstukken informatie van het internet letterlijk overnemen. Slechts 40 procent van de leraren merkt dit digitale plagiaat op.