Meeste scholen tevreden over inspectie

Uit het tevredenheidsonderzoek over het schooljaar 2011-2012 blijkt dat ongeveer 90 procent van de ondervraagde scholen (zeer) tevreden is over het inspectiebezoek. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs zelf.

De Inspectie van het Onderwijs schrijft op haar website dat in het primair en voortgezet onderwijs het percentage scholen dat (zeer) tevreden is zelfs boven de 90 procent ligt. Punten waarop scholen minder tevreden zijn, zijn de wijze waarop de inspectie haar oordeel op de leerresultaten bepaalt, de verschillen in oordeel tussen inspecteurs en het beeld dat het rapport geeft van de school.

De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek geven een terugkoppeling aan de inspecteur en het inspectieteam over hun functioneren. Daarnaast geven ze inzicht in de waardering van de schoolbezoeken en de werkwijze van de inspectie. De inspectie meldt dat deze resultaten worden gebruikt om het inspectiewerk te verbeteren.