Meisjes en techniek: doorbreek denken in stereotypen!

Het onderwijs kan er met een andere insteek actief aan bijdragen om meer meisjes voor techniek te laten kiezen. Dat stelt directeur Cocky Booy van het expertisebureau VHTO voor meisjes/vrouwen en bèta-techniek. Lees verder

Booy noemt het aantal vrouwen in technische beroepen 'onnodig laag' en wijst erop dat de technische sector staat te springen om gekwalificeerd personeel. Volgens haar hebben meisjes voldoende talent voor techniek, maar laat de praktijk zien dat de meeste er toch niet voor kiezen.

Dit komt volgens Booy doordat we in Nederland erg 'genderstereotyp' denken. Ouders, leerlingen en scholen associëren bèta-techniek nog steeds vooral met eigenschappen die als mannelijk worden gekwalificeerd. Dit leidt ertoe dat het voor meisjes moeilijker dan voor jongens is om zelfbewust voor techniek te kiezen.

Om dit te doorbreken, organiseert VHTO in het vmbo speeddates tussen meisjes en vrouwelijke rolmodellen uit de techniek. Ook biedt het expertisecentrum basisscholen de mogelijkheid om deel te nemen aan het project Talentkijker, dat overigens ook jongens warm wil maken voor techniek.