Meisjes presteren beter dan jongens

Meisjes blijken in het algemeen beter te presteren op school dan jongens. Ze volgen hogere opleidingsniveaus en halen vaker hun diploma. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Lees verder

In het basisonderwijs zitten evenveel jongens als meisjes; in het speciaal basisonderwijs zijn jongens in de meerderheid met 66%. Aan het eind van de basisschool presteren jongens beter in rekenen en wiskunde; meisjes zijn juist beter in spelling en begrijpend lezen. De achterstanden van meisjes bij rekenen/wiskunde zijn groter dan de achterstanden van jongens bij taal.Toch blijven jongens blijven op de basisschool vaker zitten dan meisjes.

Jongens zijn verder oververtegenwoordigd in het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. In het havo en het vwo zijn ze juist ondervertegenwoordigd.

In het voortgezet onderwijs stromen jongens stromen vaker af naar een lager onderwijsniveau, terwijl meisjes juist vaker opstromen naar een hoger niveau. Ook in het vervolgonderwijs doen meisjes het beter dan de jongens. Ze halen in mbo, hbo en wo vaker en sneller hun diploma.

Oorzaken
Over de oorzaken van de achterblijvende prestaties van jongens zegt de Inspectie niets. Maar weekblad Elsevier publiceerde op 5 maart 2011 een artikel onder de titel ‘Het jongensprobleem’, waarin wel oorzaken worden aangewezen. Elsevier haalde een een rapport van de Universiteit van Maastricht aan, waarin wordt betoogd dat het voortgezet onderwijs zodanig is veranderd van structuur en inhoud, dat het meisjes bevoordeelt en jongens benadeelt.

Dat komt omdat het onderwijs aantoonbaar ‘taliger’ is geworden, ook in de exacte vakken. Daardoor is de lesstof voor jongens moeilijker en voor meisjes makkelijker geworden. Verder wordt in havo en vwo veel zelfstandigheid verwacht van de leerlingen, en daar hebben jongens meer moeite mee.

Een andere verklaring kwam eerder van Louis Tavecchio, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij waarschuwde al in 2004 voor de vervrouwelijking van het onderwijs. Daardoor hebben jongens geen goede rolmodellen meer in het onderwijs en zouden ze kort gehouden worden omdat veel juffen en leraressen minder geduld hebben met typisch jongensgedrag.

De Onderwijsinspectie heeft aangekondigd verdere gegevens over de onderwijsprestaties van jongens en meisjes medio april bekend te maken. Dan wordt het Onderwijsjaarverslag gepresenteerd.