Meld u aan voor innoverende onderwijsconcepten

Het project InnovatieImpuls Onderwijs maakt op een bijeenkomst op 8 april in Amsterdam een aantal winnende innovatieconcepten bekend. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen zich tot 1 mei inschrijven om deze concepten uit te werken. Daar is in totaal 18 miljoen euro voor beschikbaar. Lees verder

Afgelopen najaar is een aantal scholen in het primair en voortgezet onderwijs aan de slag gegaan met het bedenken van innovaties die bijdragen aan het opvangen van het lerarentekort. Het gaat om maatregelen die ertoe moeten leiden dat scholen met minder leraren een gelijke of hogere onderwijskwaliteit realiseren, zonder dat de werkdruk daarbij stijgt.

De scholen hebben hun ideeën de afgelopen maanden uitgewerkt tot zogenoemde innovatieconcepten. Ruim veertig concepten zijn ingediend. Een onafhankelijke jury onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan bekijkt welke concepten het meest kansrijk zijn.

Het kabinet stelt 18 miljoen euro beschikbaar aan scholen voor de verdere uitwerking van de innovatieconcepten en voor de uiteindelijke implementatie ervan. Scholen die deze uitdaging aan willen gaan, krijgen, naast financiële middelen, intensieve ondersteuning van deskundige adviseurs, onderzoekers en van elkaar.

Het programma van de bijeenkomst op 8 april volgt nog. U kunt zich nu al wel aanmelden, klik hier.

Meer informatie staat op www.innovatieimpulsonderwijs.nl.