Pilot Energiereductie: aanmelden niet meer mogelijk

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de gratis en vrijblijvende pilot Energiereductie van VOS/ABB en de overige besturenorganisaties. Er zijn al zoveel aanmeldingen binnengekomen, dat een selectie moet worden gemaakt. Dit gebeurt op volgorde van aanmelding.

VOS/ABB zit samen met de Besturenraad, VKO, LVGS, VGS en VBS in het samenwerkingsverband BesturenOrganisatieS (BOS). Samen met Grontmij wil BOS in 2013-2014 de pilot op het gebied van energiereductie draaien. De planning is om het begin van de pilot te laten samenvallen met het begin van het stookseizoen (medio oktober).

Bij scholen die aan de pilot meedoen, worden op locatie ‘slimme’ energiemeters geplaatst (waar dit niet mogelijk is, wordt gekozen voor een alternatief meetsysteem) om het verbruik van gas en elektra in kaart te brengen. Ook worden stappen gezet om onnodig energieverbruik te reduceren.

De pilot wordt afgesloten met een evaluatie- en adviesrapport over de optimalisatie van het energieverbruik. De deelnemers zijn geheel vrij om te bepalen of zij een vervolgtraject ingaan voor energiebesparing.

Aan de hand van de resultaten bekijken wij of deze aanpak interessant is voor al onze leden in het primair en voortgezet onderwijs.

Binnenkort worden de geïnteresseerde scholen op volgorde van aanmelding benaderd.

Informatie: Janine Eshuis, 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl