Met 1 miljard extra redden we het niet!

Met een extra investering van 1 miljard euro kan een eerste stap worden gezet op weg naar beter onderwijs voor alle kinderen. Ik zeg met nadruk ‘een eerste stap’, want voor het daadwerkelijk aanpakken van de problemen die wij in het onderwijs ondervinden, is meer nodig. Veel meer! Lees verder

Het is op zich positief dat de onderhandelaars van CDA, PvdA en ChristenUnie hebben ingezien dat het onderwijs er geld bij moet krijgen. Maar met het extra bedrag van 1 miljard euro dat in het regeerakkoord is opgenomen, kan slechts een klein gedeelte van de problemen worden aangepakt. Ik denk daarbij aan het groeiende personeelstekort. Willen we werken aan een beter personeelsbeleid, waarin onder meer aantrekkelijke loopbaanperspectieven, meer mobiliteit en het behoud van oudere werknemers centraal staan, dan is 1 miljard euro snel op.

In een brief van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), die mede namens VOS/ABB is verstuurd aan informateur Herman Wijffels, staat niet voor niets dat er 5 miljard euro bij moet. Dat klinkt veel, maar wie goed kijkt naar de problemen op de arbeidsmarkt die de komende jaren alleen maar groter zullen worden, realiseert zich dat 5 miljard niet meer dan reëel is. Met het bedrag dat in het regeerakkoord staat zijn we er dus nog lang niet.

Afgezien van de problemen op de arbeidsmarkt, zijn er nog andere knelpunten in het onderwijs die extra investeringen vereisen. Ik noem de recente oproep van de Onderwijsraad dat er intensiever onderwijs nodig is met extra leertijd en extra leerstof om te voorkomen dat leerlingen onderpresteren. Les na de reguliere schooltijd en weekend- en zomerscholen vergen forse overheidsinvesteringen. Vergeet in dit kader ook Passend Onderwijs niet. Willen we ook voor leerlingen met extra zorgbehoeften een bouwwerk neerzetten met stevige fundamenten, dan moet ook hier extra geld naartoe. En dan ligt er nog de – inmiddels in de Tweede Kamer breed gedragen – wens voor gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs, wat ook bijna 400 miljoen euro per jaar zal kosten.

Ten slotte roep ik ook de Kennisinvesteringsagenda 2006-2016 in herinnering. Het motto van deze agenda, die in mei vorig jaar uitkwam, is ‘Nederland: hèt land van talenten!’. De conclusie van de samenstellers van de agenda – onder voorzitterschap van Herman Wijffels – luidde dat er op jaarbasis 6 miljard euro bij moet, willen we ons land weer de prominente plaats geven in de wereld van kennis en innovatie. Kijken we naar het regeerakkoord, dan staat er bij het kopje ‘Innovatie, kennis en onderzoek’ een schamele extra investering van 300 miljoen euro. Geachte coalitiepartners, daarmee redden we het niet. Echt niet!