Met betrokken ouders betere schoolresultaten

Leerlingen behalen betere resultaten als hun ouders bij het onderwijs betrokken zijn. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksinstituut ITS. Lees verder

Het onderzoek over het primair en voortgezet onderwijs staat in het teken van het programma Beter Presteren, waarin de gemeente Rotterdam en de schoolbesturen in de stad met elkaar samenwerken. In de gratis krant Metro komt bovenschools manager Ercan Torun van basisschool Cosmicus aan het woord: 'Leerprestaties bij kinderen met betrokken ouders zijn inderdaad beter. Vooral bij de kleuters is dat duidelijk. Met ouders is afgesproken om dagelijks een kwartiertje voor te lezen en dan zie je vanaf groep 3 dat kinderen kilometers maken. De school moet goed onderwijs geven, maar de hulp van ouders kan daar erg aan bijdragen', aldus Torun.

Basisschool Cosmicus, die vooral Turkse leerlingen heeft, legt bij inschrijving in een samenwerkingsovereenkomst vast wat de school en de ouders van elkaar mogen verwachten. Zo leggen leerkrachten huisbezoeken af om de thuissituatie van kinderen te leren kennen en om een band met de ouders op te bouwen.

De krant citeert ook senior onderzoeker Frederik Smit van onderzoeksbureau ITS. Hij vindt de verbeteringen in Rotterdam een goede basis voor de toekomst. 'We weten dat kinderen het beter doen op school, als ouders en school samenwerken. Het doel is dan ook om uiteindelijk 100 procent ouderbetrokkenheid te behalen.'

U kunt het ITS-rapport downloaden van de website www.onderwijsbeleid010.nl.