Met pabo-diploma toch bevoegd voor praktijkonderwijs

Leerkrachten met een pabo-diploma mogen binnenkort weer les gaan geven in het praktijkonderwijs. Minister Marja van Bijsterveldt van OCW heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Lees verder

Leraren met een pabo-diploma zijn sinds 1 augustus 2007 niet meer bevoegd voor het praktijkonderwijs. Dit komt doordat het praktijkonderwijs sinds die tijd niet meer onder de Wet op het primair onderwijs (WPO) valt, maar onder de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

De praktijkscholen willen echter graag docenten met een pabo-diploma. Zij vinden dat de pabo prima aansluit bij het praktijkonderwijs. De VO-raad adviseerde de minister daarom om de WVO op dit punt te wijzigen.

Het wetsvoorstel dat Van Bijsterveldt naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen