Met VOS/ABB werkt u aan goed burgerschapsonderwijs

Scholen verdienen meer ondersteuning bij het werken aan burgerschapsonderwijs. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan minister Marja van Bijsterveldt van OCW. VOS/ABB is voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs de logische partner voor ondersteuning op dit gebied! Lees verder

De wettelijke eisen die nu gesteld worden aan burgerschapsonderwijs, geven volgens de Onderwijsraad onvoldoende houvast. Een belemmering voor goed burgerschapsonderwijs is ook het ontbreken van kennis over welke aanpak geschikt is voor welke leerlingen. De ontwikkeling van burgerschapsonderwijs stagneert daardoor, zo staat in het advies 'Verder met burgerschap' van de Onderwijsraad.

Aspecten die in burgerschapsonderwijs aan bod komen, zijn onder andere de democratische samenleving en de rechtsstaat. In dit kader is het van belang dat leerlingen leren om op basis van wederzijds respect naar elkaar te luisteren, consensus te bereiken en op een positieve manier om te gaan met meningsverschillen. Kernbegrippen van burgerschapsonderwijs zijn verantwoordelijkheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Daarmee sluit het naadloos aan op de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, zoals VOS/ABB die samen met de leden heeft opgesteld.

VOS/ABB kan ondersteuning bieden bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs dat past bij het karakter van de openbare en algemeen toegankelijke scholen. U kunt daarvoor contact opnemen met Marleen Lammers: 06-10946652, mlammers@vosabb.nl.

Klik hier voor het advies 'Verder met burgerschap' van de Onderwijsraad.