Michelinster van minister slaat niet aan

Slechts 160 van de 8000 Nederlandse scholen hebben zich opgegeven voor een zogenoemde Michelinster van demissionair minister Van Bijsterveldt. Dat is nog geen 2 procent. De onderscheiding is dan ook omstreden binnen het onderwijs. Lees verder

De meeste scholen vinden dat het nieuwe sterrensysteem van de minister, bedoeld als stimulans voor scholen om goed te presteren, te veel nadruk legt op de cijfers en de ‘harde’ vakken. Een goede school biedt meer, is de gedachte binnen het onderwijs. Het gaat dan om zaken als een goed schoolklimaat, veiligheid, de ontwikkeling van burgerschap en een goede ouderparticipatie. En die dingen zijn niet uit cijfers af te lezen en worden in het sterrensysteem van de minister ook niet gemeten.

Bescheidenheid
In dagblad Trouw van zaterdag 21 juli zegt Fons van Wieringen, daags na de sluiting van de aanmeldtermijn, dat hij het aantal aanmeldingen ‘heel behoorlijk’ vindt. Van Wieringen is als voormalig lid van de Onderwijsraad, nu lid van de jury die de aanmeldingen gaat beoordelen. Hij verwacht dat scholen die goed scoren op de resultaten, ‘ook ergens anders goed in zijn’. Dat wordt niet door de jury gemeten, maar de scholen moeten het wel aantonen. De jury wijt het lage aantal aanmeldingen aan bescheidenheid bij de Nederlandse scholen.

TOP-scholen
VOS/ABB heeft het afgelopen jaar juist TOP-certificaten uitgedeeld aan openbare scholen die excellent zijn in andere domeinen dan taal en rekenen. De scholen die TOP worden bevonden (Talentvol Openbaar  Praktijkvoorbeeld) voldoen aan een reeks factoren. VOS/ABB onderzoekt dat zelf. Tot nu toe zijn al zes scholen onderscheiden met het TOP-certificaat. Ze hebben de E-factor (Excellent) in verschillende domeinen:

Mytylschool Amsterdam: diversiteit
Prakticon, Doetinchem: maatschappelijke betrokkenheid
OBS De Achtbaan, Amersfoort: partnerschap met ouders
OBS Takkenbosse in Numansdorp: goed leiderschap
OBS Prof. Wassenberghskoalle in Lekkum: passend onderwijs
OBS ’t Vierschip in Arnemuiden: levensbeschouwing

In het schooljaar 2012/2013 gaat VOS/ABB verder met het TOP-scholenproject. Scholen kunnen zich weer aanmelden via het e-mailaders excellent@vosabb.nl. Bekijk hier aan welke eisen een TOP-school moet voldoen.

Lees hier het artikel in dagblad Trouw.