Midden-Drenthe brengt onderwijskwaliteit op orde

Het gaat goed met de onderwijskwaliteit van de openbare basisscholen in de gemeente Midden-Drenthe. Twee jaar geleden beoordeelde de Inspectie van het Onderwijs nog vier basisscholen als zeer zwak en twee als zwak; nu zijn volgens de inspectie nog maar twee scholen zwak. ‘Een ongekende stap vooruit, maar we zijn er nog niet’, zegt bestuurslid Auke ten Hoeve van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe (OBOMD). Lees verder

Ten Hoeve is verheugd over de positieve beoordeling door de inspectie. ‘Het is natuurlijk fijn dat wij dan aan alle ouders kunnen laten zien hoe wij ons de afgelopen jaren met man en macht hebben ingezet om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dat was en is niet gemakkelijk, maar het resultaat mag er zijn.’ Hij benadrukt dat het verbeteringsproces nog niet is afgerond. ‘De inspectie beoordeelt twee basisscholen nu nog als zwak. Dat zijn obs De Meenthe in Boven-Smilde en obs Jan Ligthart in Beilen. We zijn er dus nog niet, maar wij signaleren dat ook bij deze twee scholen de opgaande lijn aanwezig is. Ik vertrouw erop dat we ook hier de onderwijskwalteit op orde kunnen krijgen.’

Ten Hoeve zegt dat de ‘ongekende stap vooruit’ niet alleen te danken is aan de inzet van het bestuur, maar vooral ook aan de directeuren en het personeel van de betrokken scholen. ‘Het bestuur had de moed om extra te investeren in het openbaar basisonderwijs, maar het zijn de enthousiaste leerkrachten en directeuren die de ambities waarmaken. Dat merken onze leerlingen en natuurlijk hun ouders en verzorgers.’

Met het positieve resultaat op zak kan de stichting voor openbaar basisonderwijs in Midden-Drenthe haar financiële positie nu consolideren. Dat is nodig, omdat de kwaliteitsimpuls veel geld heeft gekost. ‘Het is onze taak om na de forse impulsen van de afgelopen jaren de uitgaven weer op het normale niveau te brengen. Accountantsonderzoek maakt duidelijk dat het bestuur de juiste keuzes heeft gemaakt om de stichting financieel gezond te houden en de onderwijskwaliteit te waarborgen.’

Klik hier voor een interview op Radio Drenthe met bestuurssecretaris Auke ten Hoeve over de consolidering van de financiële positie van OBOMD.

OBOMD is het bestuur van in totaal veertien openbare basisscholen in twaalf dorpen in de gemeente Midden-Drenthe. Het totale aantal leerlingen bedraagt bijna 2000. OBOMD is aangesloten bij VOS/ABB.