Miljard nodig voor aanpak lerarentekorten

Het voortgezet onderwijs heeft 1,2 miljard euro extra per jaar nodig voor de aanpak van dreigende lerarentekorten. Dat hebben werkgevers en werknemers in het vo in een gezamenlijke brief aan het kabinet laten weten. Zij willen het geld steken in versterking van de onderwijskwaliteit en verhoging van de salarissen. Lees verder

De brief is namens de werkgevers in het onderwijs ondertekend door de VO-raad, en namens de vakbonden door AOb, AbvaKabo, CNV Onderwijsbond en CMHF. Ze reageren op het coalitieakkoord. ‘De aangekondigde bezuinigingen en schijninvesteringen moeten worden omgebogen in echte investeringen’, zeggen ze in de brief, die als motto heeft meegekregen ‘Aan het werk in het voortgezet onderwijs’.

Volgens de organisaties wil dit kabinet, dat zegt veel in onderwijs te gaan investeren, juist 84 miljoen bezuinigen op het voortgezet onderwijs. Nu nog krijgen scholen die vmbo, havo en vwo onder een dak hebben, een extraatje omdat zij hogere kosten hebben dan scholen met één type onderwijs. Het nieuwe kabinet beschouwt deze regeling als een ‘fusieprikkel’ en wil hem afschaffen. Wel wil de regering de schoolboeken gratis maken, maar dat vinden de sociale partners geen echte investering in het onderwijs.

Salarissen
Om dreigende lerarentekorten aan te pakken is het nodig dat het beroep van leraar weer aantrekkelijk wordt voor jongeren, zo staat in de brief. Dat kan door een nieuw salarisbouwwerk met kortere salarislijnen. Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad rekent voor dat de salarissen in het vo gemiddeld 14 procent lager liggen dan in vergelijkbare banen. ‘Met uitschieters naar 20 procent.’ Alleen al voor het verhogen van de salarissen is 350 miljoen nodig. Daarnaast pleiten de sociale partners voor vermindering van de werkdruk en verbetering van de werkplekken, onder meer door klimaatbeheersing.

Het Ministerie van Onderwijs berekende in 2004 al dat het lerarentekort in het voortgezet onderwijs zal oplopen tot boven de 10 procent. Voor de exacte vakken zal het tekort nog groter worden, vooral als de economie blijft aantrekken. Tot nog toe zijn echter geen concrete maatregelen genomen. 

De ondertekenaars van de brief geven aan dat ze in ruil voor 1,2 miljard per jaar prestatiecontracten willen tekenen. Slagter van de werkgeversorganisatie VO-Raad: ‘We kunnen bijvoorbeeld afspreken dat de lesuitval met 50 procent afneemt in een bepaalde termijn. Daarop moeten we kunnen worden afgerekend.’

De volledige brief kunt u downloaden uit de rechterkolom naast dit bericht.

Eerder hebben VOS/ABB en SBO (Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt) in een manifest gevraagd om een impuls van vijf miljard voor het onderwijs. Ook dat artikel vindt u in de rechterkolom.