Miljoen extra voor Zorg- en Adviesteams

Dit schooljaar gaat er bijna 1 miljoen euro extra naar de Zorg- en Adviesteams in het voortgezet onderwijs. Dat heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW in Lunteren bekendgemaakt op een conferentie van het Nederlands Jeugdinstituut. Lees verder

Van Bijsterveldt zei in Lunteren dat er op elke vo-school een Zorg- en Adviesteam (ZAT) moet komen, waarin de school samenwerkt met de leerplichtambtenaar, het (school-)maatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg, de Jeugdgezondheidszorg en de politie.

‘Kinderen uit problematische gezinnen, jongeren met schulden, adhd of andere psychische problemen. Zulke jongeren moeten we echt aan alle kanten ondersteunen. En voorkomen dat ze de school verlaten zonder een diploma’, aldus Van Bijsterveldt op de website van OCW.

Het instellen van ZAT’s op alle vo-scholen is een van de maatregelen van de zogenoemde aanval op de uitval, die moet voorkomen dat leerlingen zonder diploma het onderwijs verlaten.

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl