Miljoenen voor maatschappelijke stages

Er komt 30 miljoen euro beschikbaar voor het organiseren van maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Van dat bedrag gaat 15 miljoen euro naar gemeenten met één of meer vo-scholen en 15 miljoen naar alle gemeenten bij elkaar om de inzet van vrijwilligers te vergroten. Lees verder

Dat hebben de staatssecretarissen Marja van Bijsterveldt van OCW en Jet Bussemaker van VWS donderdag bekendgemaakt tijdens een bezoek aan het vrijwilligersproject ‘Jong in Beeld’ in Gouda. De twee ministeries leveren elk 15 miljoen.

Het geld van OCW is bedoeld om maatschappelijke-stagemakelaars aan te stellen bij de 225 gemeenten met één of meer vo-scholen. Deze makelaars zullen in overleg met de scholen leerlingen aan een geschikte stageplek helpen. De 15 miljoen van VWS gaat naar de opbouw van de lokale infrastructuur om in het kader van de maatschappelijke stages de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers op elkaar af te stemmen.

Klik hier voor het persbericht op de website van het ministerie van OCW.