Miljoenensubsidie voor praktijkleren in bedrijven

Er komt vijftig miljoen euro subsidie voor bedrijven die samen met onderwijsinstellingen nieuwe manieren van praktijkleren willen ontwikkelen. Hiervoor heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken de subsidieregeling Beroepsonderwijs in Bedrijf (BiB) afgekondigd. Lees verder

Met de nieuwe subsidieregeling wil Van der Hoeven de bedrijven als vragende partij meer invloed geven op het beroepsonderwijs. Dat moet leiden tot een betere aansluiting van dat onderwijs op de arbeidsmarkt.

Volgens de minister is die aansluiting nu nog niet optimaal. Leerbedrijven ervaren het als een (te) grote belasting om de stages en beroepspraktijkvorming optimaal in te richten en stagiairs goed te begeleiden. Binnenschools en buitenschools leren zijn niet goed op elkaar afgestemd. De leerstof en praktijkoefeningen zijn vaak onvoldoende realistisch. Bedrijven vinden dat scholen onvoldoende op hun vragen reageren. Ook zijn er te weinig goede stage- en beroepspraktijkvormingsplaatsen beschikbaar, omdat veel (MKB) bedrijven niet bereid of in staat zijn om deze aan te bieden.

De laatste jaren zijn scholen op verschillende manieren gestimuleerd om deze aansluiting te verbeteren. Met de nieuwe regeling wil Van der Hoeven als nieuwe minister van Economische Zaken (voorheen Onderwijs) ook bedrijven de middelen geven om  duurzaam met het onderwijs samen te werken.

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen als zij samen met een school een voorstel maken om het praktijkleren te vernieuwen. Voor zo’n samenwerkingsverband is minstens één mkb-ondernemer en één (v)mbo-instelling nodig. Zij kunnen zelf bedenken hoe zij vorm, inhoud, proces of taakverdeling rondom het praktijkleren willen vernieuwen. EZ financiert 50% van de kosten uit het BiB-fonds van 50 miljoen euro. Bedrijven financieren een kwart en de onderwijsinstelling(en) het resterende kwart.

De regeling wordt uitgevoerd door SenterNovem en is op 26 april gepubliceerd in de Staatscourant. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.senternovem.nl/beroepsonderwijsinbedrijf.