Minder drugsgebruik in voortgezet onderwijs

Het drugsgebruik door leerlingen in het voortgezet onderwijs neemt af. Dat staat in een brief van minister Marja van Bijsterveldt van OCW aan de Tweede Kamer. Lees verder

Uit onderzoek in opdracht van OCW blijkt dat 3 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs vorig jaar drugs mee naar school heeft genomen. Dat percentage is min of meer gelijk gebleven in vergelijking met 2008, maar volgens Van Bijsterveldt is er sprake van een ‘algemeen dalende trend’ als wordt gekeken naar het gebruik, bezit en de verkoop van drugs in vo-scholen.

De grootste daling deed zich voor bij de constatering van incidenten. Zo gaf 13 procent van de leerlingen aan dat ze merkten dat er vorig jaar in of om school drugs werden verkocht. In 2008 was dat nog 20 procent; in 2006 zelfs 39 procent.

In het primair onderwijs komt drugsgebruik volgens het onderzoek nauwelijks voor.

Klik hier voor de brief van de minister.