Minder geboorten, dus straks minder leerlingen

De demografische krimp wordt versterkt doordat er vorig jaar in Nederland minder kinderen zijn geboren. Maar de immigratie van met name Polen is toegenomen. Dat kan de daling van het aantal leerlingen tegengaan.

In 2013 werden 171.000 kinderen geboren. Dat waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 5000 minder dan in 2012. De daling van het aantal geboorten in Nederland begon in 2010 en zet dus door.

De afname van het aantal geboorten hangt volgens het CBS niet samen met een daling van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd, maar lijkt samen te hangen met de economische conjunctuur. Deze leidt tot uitstel en soms afstel van het krijgen van kinderen.

Immigratie gestegen
In 2013 kwamen 162.000 immigranten naar Nederland – 4000 meer dan in 2012. Het aantal emigranten bleef gelijk met 144.000.

De grootste groep immigranten komt uit uit Polen: bijna 10.000. Ook uit Griekenland, Italiƫ, Portugal en Spanje hield de immigratie aan. Dat heeft te maken met de slechte economische situatie en geringe werkgelegenheid in die landen.

Uit de cijfers van het CBS wordt niet duidelijk hoeveel kinderen uit bovenstaande landen naar Nederland zijn gekomen.

Lees meer…