Minder jongeren kiezen voor pedagogische studies

De aanmeldingen voor de pedagogische opleidingen in het hoger beroepsonderwijs laten dit jaar een forse dip zien. Uit cijfers van de HBO-raad blijkt dat er een daling is van ruim 10 procent. Lees verder

Het totale aantal aanmeldingen bij de hogescholen ligt dit jaar 2,7 procent boven dat van vorig jaar. De teller staat nu op ruim 91.000, terwijl het er vorig jaar in deze periode bijna 89.000 waren. De HBO-raad benadrukt dat het gaat om voorlopige aanmeldingen. Studenten kunnen zich nog tot 1 oktober aanmelden.

De pedagogische opleidingen -de pabo en de lerarenopleidingen- laten met -10,6 procent de grootste daling zien. Er zijn ook minder aanmeldingen voor hbo-opleidingen in de gezondheidszorg (-2,2 procent) en sociaal-agogische opleidingen (-1,4 procent).

De grootste stijging doet zich voor bij agrarische opleidingen (+10,5 procent), gevolgd door kunstonderwijs (+9,4 procent) en economische opleidingen (+8,6 procent).

De PO-Raad meldt in het Nederlands Dagblad dat de afname van het aantal aanmeldingen voor pedagogische opleidingen te maken heeft met strengere eisen in combinatie met het slechtere toekomstperspectief op de onderwijsarbeidsmarkt. Het laatste punt lijkt geen verklaring, omdat de kunstopleidingen een forse toename van het aantal aanmeldingen zien. De arbeidsmarkt in de kunstensector is (veel) slechter dan die in het onderwijs.

De cijfers van de HBO-raad kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen