Minder leerlingen in primair onderwijs

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs zal tot 2013 naar verwachting met 60.000 afnemen. Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs blijft nagenoeg gelijk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn jongste bevolkingsprognose Lees verder

Het CBS baseert zijn verwachting op het aantal geboorten sinds de eeuwwisseling. Het totale aantal jongeren van 0 tot 19 jaar zal tot 2013 met 100.000 dalen. De daling is het sterkst in de basisschoolleeftijden: 60.000. Het aantal kinderen jonger dan 4 jaar neemt naar verwachting met 30.000 af.

Voor het voortgezet onderwijs verandert er nauwelijks iets. Het aantal jongeren van 13 jaar en ouder blijft de komende vijf jaar nagenoeg gelijk, verwacht het CBS.

Klik hier voor meer informatie.