Minder pabo’ers vinden werk in onderwijs

Afgestudeerden van de pabo hebben meer moeite om een baan in het onderwijs te vinden dan afgestudeerden van de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs. Dat is een van de resultaten van de Loopbaanmonitor 2007, die in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd. Lees verder

De werkloosheid onder afgestudeerden van de pabo is van 2005 tot 2006 gehalveerd van 4 procent naar 2 procent. Dat is op zich goed nieuws, maar als wordt gekeken naar het aantal pabo-afgestudeerden dat binnen een halfjaar een baan in het onderwijs heeft gevonden, dan valt op dat daar een afname te zien is van 78 naar 74 procent.

Het aantal afgestudeerde pabo’ers dat binnen diezelfde periode buiten het onderwijs aan het werk ging, is ruim verdubbeld van 4 naar 10 procent. Slechts 2 procent vond binnen een halfjaar geen werk.

Van de studenten die zijn afgestudeerd op een van de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs, vond en vindt circa driekwart een baan als docent. Er is ook hier een toename te zien van het percentage dat een baan buiten het onderwijs kreeg, van 15 naar 21 procent. Ook hier vond slechts 2 procent binnen een halfjaar geen werk.

Het aantal studenten dat na afronding van de studie verder ging studeren op een andere opleiding, bleef in 2005 en 2006 onder de pabo’ers en de studenten van de lerarenopleiding met 7 procent min of meer gelijk.

De Loopbaanmonitor staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen