Minder regeldruk voor het onderwijs

De administratieve lasten van professionals in onder meer het onderwijs zijn afgenomen. Dat meldt demissionair staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken. Lees verder

Bijleveld heeft ingezet op vermindering van de administratieve lasten in vier sectoren: onderwijs, veiligheid, zorg en de sociale zekerheid.

Als voorbeeld van vermindering van de regeldruk in het onderwijs noemt ze het wegvallen van de plicht van basisschooldirecteuren om bij de overstap van een leerling de nieuwe school te vermelden. Een ander voorbeeld is de landelijke procedure van het ministerie van OCW om het melden van schoolverzuim voor leraren in het basisonderwijs een stuk eenvoudiger te maken.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken.