Minder uren ‘enige ventiel dat scholen nog hebben’

De VO-raad zegt dat scholen de aangekondigde bezuinigingen op het voortgezet onderwijs alleen nog kunnen opvangen door minder lesuren in te roosteren. ‘Onderwijstijd is het enige ventiel dat scholen nog hebben’, aldus voorzitter Sjoerd Slagter in de Volkskrant. Lees verder

De krant meldt dat volgens de VO-raad door de optelsom van 'stille bezuinigingen' van de afgelopen jaren en aangekondigde financiële kortingen de afspraken over de minimale onderwijstijd in het voortgezet onderwijs niet meer te realiseren zijn. De krant citeert voorzitter Slagter: 'Van alle middelbare scholen schrijft al 70 procent in het rood. Nu moeten ze samen opnieuw 45 miljoen per jaar extra inleveren. En dan beweren partijen uit het Lenteakkoord dat er niet op onderwijs wordt bezuinigd.'

De stille bezuinigingen waar het voortgezet onderwijs mee kampt, bestaan uit de gestegen premies voor de ziektekosten en pensioenen als gevolg van de vergrijzing in het vo, duurdere energie waar geen extra geld voor beschikbaar wordt gesteld en gestegen kosten voor lesmaterialen. Daar komt de 45 miljoen euro bovenop, waar Slagter het over heeft. Al met al komt het volgens hem neer op een daling van het budget per leerling met 450 euro.

Hij vraagt zich hardop af wat scholen moeten doen: 'Je kunt leraren ontslaan of de klassen groter maken. Daar zijn grenzen aan. Onderwijstijd is het enige ventiel dat scholen nog hebben', aldus de voorzitter van de VO-raad.

Eerdere verontwaardiging
Afgelopen december wekte de VO-raad verontwaardiging bij Tweede Kamerleden, toen de sectororganisatie zei dat een overgrote meerderheid van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs zich niet aan het minimumaantal lesuren zal houden, mocht de Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel onderwijstijd.

Slagter zei toen: 'Het is onbegrijpelijk dat na zes jaar van onrust en overleg Den Haag opeens het spook van de 1040 urennorm weer uit de kast trekt. Scholen doen hier dus niet aan mee en kiezen voor kwaliteit in plaats van meer uren.' Diverse Kamerleden reageerden hierop door te benadrukken dat als de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor onderwijstijd aanneemt, de scholen zich daaraan moeten houden. 'Wet=naleven', zo vatte PvdA-Kamerlid Metin Çelik het in december op Twitter samen.

De Eerste Kamer debatteert op dinsdag 12 juni weer over het wetsvoorstel over minimale onderwijstijd. De antwoorden op de tweederondevragen van de senaatscommissie voor OCW komen dan aan de orde.

Zie ook de gerelateerde artikelen in de rechterkolom van dit bericht.