Minder vaste contracten in primair onderwijs

Steeds minder werknemers in het primair onderwijs krijgen een vast contract. Dat blijkt uit een analyse van data uit het Personeels- en mobiliteitsonderzoek 2012 (POMO 2012). De analyse is uitgevoerd door CAOP Research in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO.

Bijna de helft van de nieuwe werknemers in het primair onderwijs wordt aangesteld zonder dat zij uitzicht hebben op een vast dienstverband. Twee jaar geleden gold dat nog voor iets meer dan een kwart van de nieuwelingen. Vooral jonge werknemers krijgen een tijdelijk contract.

De toename van het aantal tijdelijke contracten weerhoudt medewerkers met een vast contract ervan om van baan te veranderen. Bijna de helft van het personeel denkt moeilijk een andere baan te kunnen vinden als dat moet. Twee jaar terug was dat nog eenderde. Het gebrek aan vacatures wordt het meest genoemd als reden voor deze onzekerheid, maar ook de eigen leeftijd.