Minder zwakke basisscholen in Friesland

De kwaliteit het basisonderwijs in de provincie Fryslân is sterk verbeterd. Dat meldt de provincie op basis van gegevens van de Inspectie van het Onderwijs. De Friese gedeputeerde Tineke Schokker (CDA) maakte de cijfers donderdagmorgen op een persconferentie in Leeuwarden bekend. Lees verder

De Inspectie constateert in Fryslân een afname van het aantal zeer zwakke basisscholen van 26 naar 7. het aantal zwakke scholen nam af van van 70 naar 47.

De kwaliteitsverbetering is volgens Fryslân mede het gevolg van het provinciale project Boppeslach. Het doel van Boppeslach is om in de periode 2007-2014 de kwaliteit van het Friese basisonderwijs blijvend te verbeteren.

Gedeputeerde Staten van Fryslân stellen voor om voor de resterende projectperiode 10,6 miljoen euro beschikbaar te stellen. Hiermee zou een blijvende kwaliteitsimpuls aan het Friese onderwijs kunnen worden gegeven.