Minimale onderwijstijd niet haalbaar

Het wekt weinig verbazing dat scholen in het voortgezet onderwijs de norm van 1040 lesuren in de onderbouw niet halen. ‘We weten hoe lastig het is voor scholen om tijdens het schooljaar het onderwijsprogramma aan te passen’, aldus voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad in het NOS Journaal. VOS/ABB heeft ook altijd grote vraagtekens gezet bij de urennorm. Lees verder

Het NOS Journaal berichtte dinsdag over het conceptrapport ‘Onderwijstijd in vo en bve’ van de Inspectie van het Onderwijs. Die onderzocht in het afgelopen voorjaar 76 scholen. Het bleek dat slechts één op de vijftien scholen voldoende uren lesgeeft. Bij één op de acht was de onderwijstijd zo laag, dat er volgens de inspectie ingrijpende maatregelen nodig zijn.

Hoewel de inspectie ‘enige vooruitgang’ ziet, scoren sommige scholen sterk onder het gemiddelde. Zo zaten tien scholen in minstens één leerjaar 15 tot 30 procent onder de norm van 1040 uur. Bovendien meldt de inspectie dat 43 procent van de scholen de gerealiseerde onderwijstijd niet goed kan verantwoorden.

Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad liet in het NOS Journaal weten niet verrast te zijn. Hij zegt dat veel scholen de minimale onderwijstijd niet halen, omdat ze te weinig geld hebben voor voldoende docenten. Ook vindt hij dat staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW rekening moet houden met de variabele lengte van de schooljaren als gevolg van de vakantiespreiding.

Het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) wil dat de 1040 urennorm helemaal wordt afgeschaft of in elk geval met 80 uur wordt verlaagd. Desnoods gaat het LAKS over tot landelijke acties als staatssecretaris Van Bijsterveldt niet op deze eis ingaat.

VOS/ABB heeft ook altijd bezwaren geuit tegen de minimale onderwijstijd, omdat het ministerie van OCW hiermee slechts naar de kwantitatieve kant kijkt, terwijl het in het onderwijs juist om kwaliteit gaat.

Klik hier voor het item uit het NOS Journaal.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl