Minister: besteding lumpsum moet juist en efficiënt

De financiële deskundigheid van schoolbesturen voor primair onderwijs moet over twee jaar zodanig zijn dat de lumpsum volledig juist en efficiënt wordt benut. Dat vindt minister Marja van Bijsterveldt van OCW.
Lees verder

De minister sprak met de Vaste Kamercommissie van OCW over de evaluatie van de lumpsumfinanciering. Uit dat rapport kwam naar voren dat er schoolbesturen zijn die het lumpsumgeld onjuist en/of te voorzichtig inzetten. Besturen die de lumpsum te voorzichtig gebruiken, kunnen daardoor in de situatie komen dat ze onnodig veel reserves opbouwen.

De onjuiste en/of te voorzichtige lumpsumbesteding kan te maken hebben met onvoldoende financiële deskundigheid bij schoolbesturen, zo blijkt onder meer ook uit de ervaringen van VOS/ABB. De minister vindt dat deskundigheid over twee jaar een zodanig niveau moet hebben dat onjuiste en/of te voorzichtige besteding van de lumpsum niet meer voorkomt.

Budget voor meer deskundigheid geschrapt…
De eis van de minister staat in een cynisch daglicht, omdat Sharon Dijksma als staatssecretaris van OCW tijdens de vorige kabinetsperiode het budget voor bestuur en management heeft wegbezuinigd. Dit niet-geoormerkte budget in de lumpsum bedroeg 90 miljoen euro per jaar. Met dat geld werd onder meer de financiële deskundigheid binnen het primair onderwijs bevorderd.

VOS/ABB heeft in 2009 fel geprotesteerd tegen het schrappen van deze 90 miljoen euro. Staatssecretaris Dijksma drukte de bezuiniging desondanks door en een meerderheid van de Tweede Kamer ging er destijds zonder veel morren mee akkoord.