Minister bevestigt dat budget B&M onmisbaar was

De financiële deskundigheid in het primair onderwijs moet worden verbeterd om te voorkomen dat schoolbesturen in geldnood raken. Dat vindt minister Marja van Bijsterveldt van OCW. Zij laat onvermeld dat OCW voor 90 miljoen euro heeft bezuinigd op het budget voor bestuur en management (B&M) in het primair onderwijs. Dat budget was onder meer bestemd voor meer financiële deskundigheid in de sector. Lees verder

SP-Kamerlid Manja Smits had vragen gesteld over het feit dat scholen worden geconfronteerd met almaar slinkende budgetten. De SP is onder meer bezorgd over de financiële deskundigheid binnen met name het primair onderwijs.

Minister Van Bijsterveldt schrijft in haar antwoorden op de vragen van de SP dat de deskundigheid op financieel vlak inderdaad beter kan. Ze merkt onder meer op dat nog lang niet alle schoolbesturen een meerjarenbegroting opstellen. ‘Zo kan het gebeuren dat de leerlingenaantallen dalen, terwijl dat zich niet vertaalt in de personele bezetting. Ik zet daarom ook sterk in op het verbeteren van de financiële deskundigheid binnen het primair onderwijs’, aldus de minister.

Het cynische van haar antwoord is dat in de vorige kabinetsperiode door toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma 90 miljoen euro van het budget voor B&M is gehaald. In feite ging het om een greep uit de lumpsum, maar Dijksma verpakte het slim als een korting op B&M, met daarbij het onjuiste verhaal dat hierdoor de kwaliteit van het onderwijs niet zou worden aangetast.

De huidige uitspraak van Van Bijsterveldt dat zij fors inzet op de verbetering van de financiële deskundigheid in het onderwijs, zou kunnen suggereren dat de B&M-korting is teruggedraaid, maar dat is geenszins het geval. Zij bevestigt met haar antwoord evenwel dat het geschrapte budget onmisbaar was voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit beeld is al herhaaldelijk door VOS/ABB benadrukt.

VOS/ABB protesteerde in 2009 fel tegen de bezuinigingsmaatregel van Dijksma, toen overigens ook Van Bijsterveldt op OCW zat, omdat onderwijskwaliteit mede afhankelijk is van goede financiële deskundigheid op bestuursniveau. Een meerderheid van de Tweede Kamer ging desondanks en tot grote teleurstelling van VOS/ABB akkoord met de B&M-korting.

Klik hier voor de antwoorden van de minister.