Minister biedt armetierige prijscompensatie

Eindelijk is minister Maria van der Hoeven van OCW met prijscompensatie voor het voortgezet onderwijs over de brug gekomen, maar het is absoluut geen reëel percentage. Vier jaar lang is de prijscompensatie achterwege gebleven en nu komt Van der Hoeven voor 2005 met 5,9 miljoen euro. Omgerekend is dat slechts 0,93 procent. Lees verder

Naast de prijscompensatie belooft de minister met ingang van 2006 ook een ‘structurele’ impuls, een verhoging van 14 miljoen euro. Scholen kunnen hiermee opgelopen achterstanden inlopen, moderne apparatuur aanschaffen en adequate werkplekstructuren inrichten, meent Van der Hoeven.

Het is echter een illusie te veronderstellen dat met dit bedrag naast de opgelopen achterstanden ook nog vernieuwingen kunnen worden bekostigd. Het niet toekennen van de prijscompensatie in de afgelopen jaren heeft de scholen immers al een veelvoud van dit bedrag gekost.

Teleurstellend is dat het bedrag volstrekt niet is onderbouwd. Er is ook helemaal geen overleg over geweest met de besturenorganisaties. Kennelijk is de budgettaire ruimte aangewend voor de prijscompensatie. Voor de toekomst biedt dit dan ook nauwelijks perspectief.

De scholen gaan er in feite alleen maar verder op achteruit. Zo is de prijscompensatie al onvoldoende om alleen de stijgende energiekosten te kunnen dekken. De door het kabinet bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer toegezegde compensatie van de hogere energiekosten voor particulieren, zou wat VOS/ABB betreft ook moeten gelden voor het onderwijs.