Minister herbevestigt: ontslagvergoeding mag

Als er goede redenen zijn om een medewerker een ontslagvergoeding mee te geven, zal OCW niet overgaan tot terugvordering van bekostiging. Dat herbevestigt minister Marja van Bijsterveldt in een brief aan de sociale partners. Lees verder

VOS/ABB trok in februari 2011 bij het ministerie aan de bel over een eerdere brief, waarin de minister schreef dat zij ontslagvergoedingen zag als onrechtmatig gebruik van de rijksbekostiging. Dit riep bij VOS/ABB direct de vraag op of een school een ontslagen werknemer nog een vergoeding mee kon geven als daarmee hogere kosten van juridisch getouwtrek zouden worden bespaard. 

In april 2011 werd al duidelijk dat de minister het strikte verbod zou nuanceren. Dit bevestigde zij per brief. Als het voor een school goedkoper is om een ontslagvergoeding mee te geven in plaats van bijvoorbeeld het doorlopen van een kostbaar juridisch traject, blijft een vergoeding vanuit de rijksbekostiging mogelijk. Dat geldt ook voor kosten van outplacement.

De minister noemt in de brief uit april 2011 ook ‘andere individuele omstandigheden (…) waarbij een ontslagvergoeding te verdedigen is vanuit een oogpunt van efficiënt omgaan met overheidsmiddelen’. Zij verwacht dat de werkgever per geval een gedegen afweging maakt. Bij weloverwogen en goed onderbouwde beslissingen zal OCW niet overgaan tot terugvordering van rijksbekostiging.

In een nieuwe brief aan de sociale partners herbevestigt de minister dit beleid. De nieuwe brief van de minister volgt op vraagtekens die de sociale partners plaatsten bij het onderwijscontroleprotocol. De minister schrijft dat dit protocol geen inperking is van wat zij vorig jaar over ontslagvergoedingen schreef.

U kunt de brief van de minister over het onderwijscontroleprotocol downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen