Minister: borg voor boeken zaak van school en ouders

Als een commercieel bedrijf van ouders een borg vraagt voor de levering van schoolboeken, gebeurt dat in opdracht van de school. Zolang de wet niet wordt overtreden, bemoeit de overheid zich hier niet mee. Dat antwoordt minister Marja van Bijsterveldt van OCW op Kamervragen van Boris van der Ham van D66. Lees verder

Aanleiding voor de vragen van Van der Ham aan de minister was een bericht in het Algemeen Dagblad over een borg- en omruilactie van boekenleverancier Van Dijk Educatie. Hij wilde van Van Bijsterveldt onder meer weten of zij het wenselijk acht dat een commerciële partij rente trekt van het geld dat ouders voor de borg betalen.

‘Hoe de borgregeling wordt uitgevoerd hangt af van de afspraken die de school, na overleg en met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, met de boekleverancier heeft gemaakt. Het betreft hier dus een zaak tussen school en leerlingen/ouders aan de ene kant, en de boekleverancier aan de andere kant’, aldus de minister.

Zij vervolgt: ‘Ik zie geen reden mij nu hierin te gaan mengen. Wij voeren geen beleid op het bedrag dat met de borg gemoeid is. Het betreft immers geld van de ouders en niet van de overheid. Noch ga ik over de wijze waarop ouders of leerlingen hun terug te ontvangen borg moeten besteden. Indien scholen en/of ouders geen borgacties wensen, dan adviseer ik scholen om dit bij een volgende aanbesteding vast te leggen.’

Klik hier voor de antwoorden van de minister.