Minister, breng materiële bekostiging op peil!

Het is verbijsterend dat minister Maria van der Hoeven van OCW de scholen in het primair onderwijs laat opdraaien voor de tekorten op de materiële exploitatie die zij nota bene zelf constateert. Als ze hiervoor niet snel tientallen miljoenen euro’s extra uittrekt, blijven vele duizenden leerlingen en leerkrachten veroordeeld tot ziekmakende gebouwen. Lees verder

Iedereen weet dat de huisvesting in het primair onderwijs veel te wensen overlaat, om het maar eufemistisch uit te drukken. Veel gebouwen zijn bouw- en onderwijskundig sterk verouderd. Het slechte binnenklimaat veroorzaakt bovendien onnodig veel ziekteverzuim. Ook de minister weet dat – ze nam onlangs nog de eerste Frisse Scholen Doos in ontvangst –  maar als het aankomt op extra investeringen, geeft ze niet thuis. En dat terwijl ook de minister het belangrijk vindt om bijvoorbeeld in het kader van het groeiende lerarentekort de arbeidsomstandigheden in het onderwijs te verbeteren.

Uit onderzoek dat ze eerder dit jaar heeft laten uitvoeren, blijkt dat er alleen al op het terrein van onderhoud een jaarlijks tekort is van 40 miljoen euro. Maar dat is niet het enige. Ook de stijgende energiekosten, het onderwijsleerpakket en noodzakelijk verbouwingen vergen vele miljoenen euro’s extra. Allemaal geld dat de scholen niet hebben, maar dat ze van de minister wel moeten ophoesten. Dit getuigt van ronduit onverantwoordelijk beleid.

Het onderwijs verdient een kwaliteitsimpuls, en die valt of staat met voldoende budget voor adequate huisvesting. Als wij willen dat het primair onderwijs de basis vormt van onze kenniseconomie, dan moeten we daar ook in financiële zin voldoende oog voor hebben. Een fatsoenlijk huisvestingsbudget hoort daar dus bij. Het mag niet zo zijn dat veel mensen op de werkvloer nog steeds genoegen moeten nemen met energieslurpende panden die soms van ellende uit elkaar vallen.

Minister, neem uw verantwoordelijkheid! Zorg voor voldoende geld voor onderhoud, verbouwingsplannen en energie! VOS/ABB doet een klemmende beroep op de Tweede Kamer om de materiële exploitatie in het primair onderwijs alsnog op peil te brengen.