Minister dreigt opnieuw met sancties

Demissionair minister Van der Hoeven waarschuwt de scholen in het voortgezet onderwijs opnieuw dat ze voldoende uren les moeten geven. Volgens haar schiet het vo nog steeds ‘ernstig’ tekort. Scholen die de wettelijke norm van 1040 uur onderwijstijd dit schooljaar niet halen, moeten rekening houden met een sanctie, schrijft Van der Hoeven vandaag aan de Tweede Kamer. Lees verder

De minister komt tot haar conclusies op grond van een quickscan, eind 2006 uitgevoerd door de Inspectie voor het onderwijs op 25 vo-scholen. Van deze scholen was de helft al eerder bezocht in het voorjaar van 2006. Zij zaten toen ver onder de norm voor de onderwijstijd. Nu blijkt uit de quickscan dat 14 van de 25 scholen het lesrooster niet op orde hebben, terwijl vier van de 25 niet kunnen aangeven of zij de 1040 uur halen. De eerder onderzochte scholen presteren nauwelijks beter dan de scholen die de Inspectie voor het eerst onaangekondigd bezocht.

De uitkomst van de quickscan baart minister Van der Hoeven grote zorgen. Ze wil de scholen tot het eind van dit schooljaar de tijd geven om de onderwijstijd te verbeteren. Doen ze dat niet, dan volgen sancties. Die kunnen bestaan uit het geheel of gedeeltelijk opschorten van de bekostiging, het terugvorderen van bekostiging of het intrekken van licenties.

‘Stijgende lijn’
Ook de VO-raad heeft een quickscan gehouden onder 23 scholen. De uitkomst daarvan is dat alle scholen dit jaar meer onderwijstijd programmeren dan vorig schooljaar. Volgens de VO-raad zal 65 procent van de scholen volgend jaar de wettelijke norm van 1040 uur onderwijstijd programmeren. De VO-raad constateert dat er sprake is van een stijgende lijn, en dat ‘ondanks het feit dat de minister geen bijdrage levert om scholen voldoende onderwijstijd op een kwalitatief goede manier te laten invullen’.

“Het is onbegrijpelijk dat de minister totaal geen oog heeft voor deze positieve ontwikkeling en al weer met sancties dreigt waarmee je vooral de leerlingen treft,” aldus Sjoerd Slagter, voorzitter VO-raad. “Het is een prestatie van formaat dat scholen in zo’n korte tijd deze verbetering weten te realiseren. Veel mensen realiseren zich niet dat de planning van een schooljaar een zorgvuldige voorbereiding vraagt. Zeer ingrijpende aanpassingen tijdens het schooljaar zijn daarom moeilijk door te voeren. Van de minister van Onderwijs mag je verwachten dat ze scholen de tijd en de (financiële) mogelijkheden geeft een ingrijpende maatregel goed in te voeren. Dat is echter niet gebeurd. Het onderwijsveld is erg teleurgesteld in de opstelling van de minister.”

Redelijk blijven
VOS/ABB onderschrijft de reactie van Slagter. Leerlingen en ouders moeten er uiteraard op kunnen rekenen dat scholen voldoende uren voor onderwijs en begeleiding realiseren. Maar de eisen die aan scholen worden gesteld moeten wel redelijk blijven. In vergelijking met andere Europese landen krijgen Nederlandse leerlingen al meer onderwijstijd en zijn hun prestaties bovengemiddeld, maar is het bedrag dat aan onderwijs wordt uitgegeven lager dan gemiddeld.

Net als de VO-raad vindt VOS/ABB dat ook in het nieuwe regeerakkoord weer veel ambities worden geformuleerd voor het onderwijs, maar dat de financiering achterblijft. Door de grote nadruk op aantallen lesuren hebben scholen straks minder tijd voor ontwikkeling van vakoverstijgend lesmateriaal en activiteiten als leerlingbegeleiding, excursies, maatschappelijke stages of proefwerkweken.

Borreltafelpraat
Zeven rectoren in de regio Zuid-Holland Zuid hebben naar aanleiding van de discussie over de minimale onderwijstijd een brief geschreven aan de Tweede Kamer. In die brief staat onder meer dat de minister te weinig oog heeft voor de professionalisering van de docenten en de tijd die scholen investeren in de contacten met de ouders.

De rectoren schrijven dat er bij de minister sprake is van ‘volstrekt onbegrip’ van de taak van de leraren. ‘Borreltafelpraat van het niveau “die leraren zijn toch allemaal al om 3 uur thuis”! En dat van onze minister!’ In de brief staat ook dat de politiek ‘wel heel ver vervreemd is geraakt van de praktijk van het onderwijs’.

De brief staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Joop Vlaanderen, 0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl

Bijlagen