Minister erkent dat PVV in 1040 urendebat de baas was

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW erkent impliciet dat zij in de discussie over de minimale onderwijstijd in het voortgezet onderwijs is gezwicht voor druk van gedoogpartner PVV. Zij noemt dit staaltje van machtspolitiek over de rug van het voortgezet onderwijs een vorm van democratie die zij niet wil missen. Maar het is in het kader van de discussie in de Eerste Kamer over onder meer de minimale onderwijstijd natuurlijk wel positief dat Van Bijsterveldt benadrukt dat 1000 uur beter is dan 1040 uur. Lees verder

In een schriftelijke reactie op een brief aan rector Leen Kroos van Christelijke Scholengemeenschap De Lage Waard in Papendrecht, die haar had aangesproken op inconsistent beleid, laat Van Bijsterveldt weten dat de norm van 1000 uur haar voorkeur had. 'Maar net als een ieder in het onderwijs heb ook ik te maken met het feit dat de democratie uiteindelijk in Nederland het laatste woord heeft. Ik zou overigens niet anders willen!', aldus de minister. 

Hiermee doelt ze op de eis van PVV'er Harm Beertema dat de urennorm in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs omhoog moest naar 1040 uur, terwijl een commissie onder leiding van VVD'er Clemens Cornielje weloverwogen had gekozen voor 1000 uur. De minister heeft gelijk dat hier sprake was van een democratisch proces, omdat een Kamermeerheid de PVV steunde, maar in feite ging het om machtspolitiek van de gedoogpartner, waaraan Van Bijsterveldt zich als CDA-minister ten koste van het onderwijs conformeerde.

De Eerste Kamer moet nog beslissen over de wetswijziging, die onder meer over de minimale onderwijstijd in het voortgezet onderwijs gaat. Het is positief dat de minister in het licht van de discussie in de Senaat benadrukt dat 1000 uur beter is dan 1040 uur. Het is bekend dat de VVD in de Eerste Kamer zich afvraagt waarom het nu toch ineens weer 1040 uur moet worden. Zonder steun van de VVD is er in de Eerste Kamer geen meerderheid voor het gewijzigde voorstel, dat al wel door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

De brief van de Papendrechtse rector ging over meer aspecten van het onderwijsbeleid van de minister, zoals passend onderwijs en bestuurlijke autonomie versus overheidsbemoeienis met het beleid van de scholen.

De brief van Kroos staat in de rechterkolom. De volledige reactie van de minister staat op de website van de Besturenraad.

Bijlagen