Minister garandeert anonimitet klokkenluidende leraren

Minister Marja van Bijsterveldt benadrukt dat leraren die misstanden op hun school bij de Inspectie van het Onderwijs melden, anoniem kunnen blijven. Lees verder

iDe minister zegt dit als antwoord op een vraag uit de Tweede Kamer. De VVD-fractie gaf aan zich zorgen te maken over de waarborg van anonimiteit van klokkenluiders in het onderwijs.

‘Leraren hebben, net als andere betrokkenen bij scholen, de mogelijkheid om gebreken te melden en doen dat ook. De inspectie neemt deze meldingen als een signaal mee in haar toezicht. Indien er sprake is van een ernstig signaal, kan dat leiden tot directe actie. Aangezien er geen sprake is van individuele klachtbehandeling, waarbij het noodzakelijk is dat de klager bekend is, kan de inspectie de signalen ook gebruiken als ze anoniem zijn’, aldus de minister.

Zij vervolgt: ‘Indien een personeelslid van een school bij de inspectie bekend is, maar anoniem wil blijven, is er feitelijk sprake van een klokkenluider. In die gevallen volgt de inspectie een zorgvuldige procedure, zowel ten opzichte van de melder als van de betrokken school.’

Klik hier voor meer antwoorden van de minister, die betrekking hebben op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl