Minister handhaaft proefvertalingen Latijn en Grieks

De proefvertaling klassieke talen blijft onderdeel van het centraal eindexamen van het gymnasium. Er komen echter ook veranderingen: het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV) wordt samengevoegd met Latijn en Grieks tot twee nieuwe vakken. Bovendien komt er een ‘gouden standaard’ voor het onderwijs in de klassieke talen. Lees verder

De minister zegt dat ze op deze manier de kwaliteit van het onderwijs in de klassieke talen in de gymnasiumopleiding waarborgt. Ze baseert haar besluiten deels op een advies dat de Verkenningscommissie Klassieke Talen in november vorig jaar uitbracht (zie gerelateerd bericht in de rechterkolom). Dat advies volgde op de constatering dat er grote verschillen waren ontstaan tussen de resultaten van het centrale examen Latijn en die van de schoolexamens.

De proefvertalingen blijven bestaan, omdat die volgens de minister een extra intellectuele uitdaging zijn voor gymnasiumleerlingen. Aan het centraal examen zelf wordt niets veranderd, mede omdat de resultaten van Latijn in 2010 sterk zijn verbeterd. Er komen hooguit wat technische verbeteringen.

Het vak KCV wordt samengevoegd met Latijn en Grieks tot twee nieuwe vakken: Latijnse Taal en Cultuur (LTC) en Griekse Taal en Cultuur (GTC). Verder komt er een ‘gouden standaard’ om de kwaliteit van het onderwijs in de klassieke talen te waarborgen.

Klik hier voor een uitgebreider bericht van het ministerie van OCW.